Obnova interiéru Mestskej knižnice v Modre

Verejný interiér

Spolupráca Mgr. art. Matúš Bišťan