Proces tvorby

Proces tvorby

Interiérovému dizajnu sa venujem od roku 2015. Na priestor sa na začiatku každého nového projektu dívam ako na stroj, ktorý musí fungovať podľa režimu a potrieb ľudí, ktorí v ňom budú žiť a zároveň vizuálne pôsobiť jednotne a príjemne. V interiéroch väčšina z nás trávi takmer 80% času, jeho forma a funkčnosť teda zásadne ovplyvňuje náš každodenný život.

Každý projekt si na začiatku vyžaduje zodpovedanie otázok

  • Aké potreby vyžaduje priestor? Aký má režim a ako by mal fungovať?
  • Kto bude v tomto priestore žiť?

Aby som našla to najlepšie riešenie, potrebujem najskôr spoločne s klientom zadefinovať správne informácie a spoznať reálne problémy a výzvy:

  • Hlavné priority priestoru
  • USE cases  – situácie v rodine / kolektíve, ktoré musí priestor napĺňať
  • Kapacity – stály počet ľudí vs príležitostný počet návštevníkov
  • Demografia – vek členov priestoru, návyky, špecifiká

Po získaní týchto vstupov začínam vypracovávať štúdiu, teda 3D model priestoru, návrh dispozície a vizualizácie priestoru.

Po konzultáciách štúdie postupne prechádzam k presnej definícií priestoru, teda k technickým výkresom, ktoré slúžia ako podklady pre realizačné firmy interiéru.