O mne

Mgr. art. Andrea Uhliarik

– rod. Bišťanová, narodená 5. augusta 1992 v Ružomberku

Dizajn a architektúra sa stávali mojou súčasťou už v detstve, keď som ako malý pozorovateľ vnímala život v architektonicom ateliéri môjho otca.

Pokračovala som štúdiom dizajnu na VŠVU v Bratislave, ktoré som zakončila získaním Ceny rektora za diplomovú prácu a pol roka som študovala dizajn vo Fínsku na University of Lapland.

V roku 2017 som bola finalistkou Národnej ceny za dizajn.

Postupne som získavala prax hlavne v tvorbe a realizovaní interiérov v ateliéroch.

V poslednom období ma zaujímalo aj prepojenie IT a dizajnu. Stala som sa súčasťou tímu, ktorý vytvára UX inovatívnych digitálnych produktov.

Som manželka a mama. Inšpirácie nachádzam v príbehoch a bežných maličkostiach.

Vzdelanie

2012 - 2018

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava - Industriálny dizajn - bakalársky a magisterský stupeň - Bakalárska práca ocenená motivačným štipendiom, Cena Rektora za diplomovú prácu - Koncept a funkčný prototyp svietidla

2015

University of Lapland, Rovaniemi, Fínsko (2015) - študijný výmenný pobyt - Industrial and Service design

Pracovné skúsenosti

november 2019 - november 2021

FlowBakery , Bratislava - UX štúdio pre tvorbu a testovanie prototypov - Medior UX dizajnérka

máj 2017 - jún 2019

MUUR štúdio , Bratislava - Interiérový a architektonický ateliér - Interiérová dizajnérka - ideácia, sketching, 3D - modelovanie, technické kreslenie, realizácie interiérov

2016

AB - ateliér , Ružomberok - prax v architektonickom ateliéri

2015

Dizajne , Žilina - prax v interiérovom a produktovom dizajn štúdiu

Workshopy

jún 2019

Women UX Academy - Aj ty v IT, Bratislava

2014

Fresh Design - Vroclav, Polsko

2014

1:1 Workshop - architektonický workshop, Slovensko

2014

Iterative methods Grasshopper workshop, Bratislava

Výstavy

2017

Výstava finalistov Národnej ceny za dizajn, Bratislava

2017

Svetlo v architektúre, Praha

2017

Týždeň vedy a techniky - Aurelium, Bratislava

2015

Arctic Design Week, Rovaniemi, Fínsko

2014

Design Week, Vroclav, Polsko

2014

Bratislava Design Week, Bratislava

2014

My space / My place, Ružomberok

Aktivity

2017

Finalistka Národnej ceny za dizajn

2017

Grant Tatra banky - “Viac dizajnu”

2016

Lady UP, Future Generation - Mentoringový program zameraný na manažment a biznis